Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Witaj, Zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety wprowadzającej do szkolenia

"Komunikacja w digitalu"

1. Jak określiłaby Pani/określiłby Pan poziom znajomości współczesnych narzędzi komunikacyjnych?
Doskonale
Zadowająco
Średnio
Słabo
Bardzo słabo
2. Z jakich mediów korzysta Pani/Pan najczęściej? Proszę określić od najczęściej używanego do najmniej.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Internet
 •   Telewizja
 •   Radio
 •   Gazety i czasopisma
 •   Dodaj odpowiedź
 •   Inne (jakie?)
3. Za pośrednictwem jakich urządzeń multimedialnych korzysta Pani/Pan z Internetu?
Komputer
Telefon komórkowy/smartfon
Tablet
Inne
4. Które strony internetowe lub marki mogłaby Pani/mógłby Pan postawić za wzór komunikacji z odbiorcami?
5. Z jakich aplikacji (mobilnych lub www) korzysta Pani/Pan na co dzień?
6. Ile czasu każdego dnia poświęca Pani/Pan na social media?
7. Z których serwisów społecznościowych korzysta Pani/Pan najczęściej?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Google+
YouTube
8. Czy realizowała Pani/realizował Pan kampanie w przestrzeni internetowej?
Tak
Nie
9. Dlaczego śledzi Pani/Pan wybrane profile w social media?
Zwierają ciekawą treść
Pokazują najświeższe informacje
Ze względów wizualnych (foto, video)
Dla rozrywki
Ponieważ lubię daną markę/daną osobę
Inny powód
10. Jaki format przekazu jest dla Pani/Pana najbardziej atrakcyjny?
Tekst
Obraz
Dźwięk
Video
Inny
11. Jakie są według Pani/Pana najważniejsze elementy komunikacji digitalowej z odbiorcami?
12. Jakie błędy według Pani/Pana popełniane są we współczesnej, digitalowej komunikacji marki z odbiorcami?
13. Opisz w trzech zdaniach swoje oczekiwania względem szkolenia "Komunikacja w digitalu".
14. Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w szkoleniach z zakresu marketingu?
Tak
Nie
15. Czym kieruje się Pani/Pan przy realizacji projektu?
Doświadczenie
Intuicja
Wiedza wyniesiona ze szkoleń
Kreatywność
Zdaniem grupy
Zdaniem lidera grupy
16. Co pomaga Pani/Panu w realizacji projektów?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Doświadczenie
 •   Wykształcenie
 •   Intuicja
 •   Wiedza wyniesiona ze szkoleń
 •   Kreatywność
 •   Opinia grupy
 •   Wskazówki lidera grupy
17. Co w realizacji projektów ceni Pani/Pan najbardziej? Wybierz maksymalnie 3 określenia.
Współpracę z innymi
Efektywność
Osobisty wkład w projekt
Ideę projektu
Sposób organizacji
Jasno określone cele
Uznanie
Zdobycie doświadczenie
GWPK POLSKA Digital Communication Strategy e-mail: biuro@gwpkpolska.pl ul. Wełnina 41, 02-833 Warszawa tel. +48 22 299 1000 www.gwpkpolska.pl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .